Luật du lịch :Dịch vụ lữ hành (điều 37- 38)

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

 1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 2. Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình
  du lịch cho khách du lịch theo phạm vi kinh doanh quy định trong giấy phép;
 3. Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản
  1 Điều 31 của Luật này; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch
  vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng
  lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;
 4. Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về
  người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;
 5. Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;

Kết quả hình ảnh cho lữ hành

đ) Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường
hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;

>>>>>Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

 1. Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu
  trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du
  lịch theo hợp đồng;
 2. Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du
  lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi
  đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
  pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;
 3. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 4. Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời
  thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và
  có biện pháp khắc phục hậu quả;
 5. k) Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.
 6. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
  có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 7. Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này;
 8. Bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của
  Luật này; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu
  tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo
  và trong giao dịch điện tử;
 9. Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.
 10. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài có quyền
  và nghĩa vụ sau đây:
 11. Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2
  Điều này;
 12. Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra nước ngoài theo hợp đồng lữ hành;
  chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian đưa khách du lịch ra nước ngoài.

>>>>>Xem thêm: Burger King xin lỗi vì quảng cáo dụ dỗ phụ nữ mang thai với cầu thủ dự World Cup.

Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

 1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch
  vụ lữ hành theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  là thành viên.
 2. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch
  vụ lữ hành đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại các điều 31, 33,
  34, 35 và 36 của Luật này.
 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành có các quyền và nghĩa vụ quy định
  tại khoản 2 Điều 37 của Luật này.

>>>>>Xem thêm: Các bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày hiệu quả!